Thứ Năm, 8 tháng 12, 2011

Soạn thảo tờ trình

1. Yêu cầu khi soạn thảo tờ trình:

a) Phân tích các căn cứ thực tế làm nổi bật được các nhu cầu bức thiết của vấn đề cần trình.

b) Các chủ đề nêu trong tờ trình phải rõ ràng, cụ thể.

c) Các kiến nghị phải hợp lý.

2. Bố cục tờ trình:

Thiết kế bố cục tờ trình thành 3 phần:

Phần 1: Nêu lý do đưa ra nội dung trình.

Phần 2: Nội dung các vấn đề cần đề xuất (trong đó có nêu các phương án, phân tích và chứng minh các phương án là khả thi).

Phần 3: Kiến nghị cấp trên (hỗ trợ, bảo đảm các điều kiện vật chất, tinh thần). Yêu cầu phê chuẩn, ví dụ: xin lựa chọn một trong các phương án, xin cấp trên duyệt một vài phương án xếp thứ tự, khi hoàn cảnh thay đổi có thể chuyển phương án từ chính thức sang dự phòng.

3. Kỹ thuật viết tờ trình:

- Trong phần nêu lý do, căn cứ: cần dùng cách hành văn để thể hiện đươc nhu cầu khách quan, hoàn cảnh thực tế đòi hỏi.
Ví dụ: Căn cứ tình hình thực tế.....

           hoặc Thời gian qua ... (có những vấn đề nào phát sinh)

- Phần đề xuất: Cần dùng ngôn ngữ và cách hành văn có tính thuyết phục cao nhưng rất cụ thể, rõ ràng, tránh phân tích chung chung, khó hiểu. Các luận cứ phải lựa chọn điển hình từ các tài liệu có độ tin cậy cao, khi cần phải xác minh để bảo đảm sự kiện và số liệu trung thực.

Nêu rõ các ích lợi, các khó khăn trong các phương án, tránh nhận xét chủ quan thiên vị.
Ví dụ: Qua triển khai thực hiện....

           Từ những nội dung nêu trên.....

- Các kiến nghị: phải xác đáng, văn phong phải lịch sự, nhã nhặn, luận chứng phải chặt chẽ, nội dung đề xuất phải bảo đảm tính khả thi mới tạo ra niềm tin nội tâm cho cấp phê duyệt. Tờ trình có thể đính kèm các bản phụ lục để minh họa thêm cho các phương án được đề xuất kiến nghị trong tờ trình.

 Ví dụ: Tăng cường kinh phí để thực hiện nhiệm vụ được giao

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến